top of page
242310232_2009744095848123_9039416940828500772_n_edited.jpg

PRIVACYWETGEVING (AVG/GDPR).

Hoe gaat het bestuur van SolexClub A.O.W. met de persoonsgegevens van de leden /vrijwilligers om? De persoonsgegevens worden in het ledenbestand bewaard. Dit bestaat uit naam, adres, woonplaats, email adres, telefoonnummer en foto’s.
Naam en adres gegevens: deze worden gebruikt voor contact met de leden voor het versturen van het clubblad.  Deze gegevens worden verwijderd na beëindiging van het lidmaatschap .Gegevens en foto’s die gebruikt zijn op de website en in het clubblad kunnen niet verwijderd worden. Email adres: het email adres wordt gebruikt (in bcc) voor contact met de leden door middel van het versturen van aankondigingen, wijzigingen of herinneringen. Telefoonnummer: deze wordt voornamelijk gebruikt om direct contact met leden mogelijk te maken. Foto’s worden op evenementen en toertochten genomen en worden gebruikt voor het  clubblad en de website/Facebook. Leden worden geacht hiermee akkoord te zijn.
Bij een datalek wordt contact opgenomen met de betrokkene.
Al deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en enkel gebruikt door bestuursleden.

Privacy: Over ons
bottom of page